Impressum

Informacje zgodnie z § 6 TDG [niemieckiej ustawy o usługach elektronicznych]

 

Identyfikator oferenta zgodnie z § 6 ust. 1 Mediendienste-StV [niemieckiej umowy państwowej o mediach]

 

Ewa Flor jest doradcą podatkowym.

 

Osobą oferującą i odpowiedzialną za treść i formę prezentacji internetowej www.ewaflor.pl jest:

 

Doradca podatkowy Ewa Flor nr wpisu 10233

Ul. Drzymały 5/5

40-059 Katowice

tel.: (+48) 600 211 222

fax: (+48) 32 723 24 68

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL6262534266

 

Jestem doradcą podatkowym dopuszczonym do wykonywania zawodu, zarejestrowanym w Ministerstwie Finansów (nr wpisu 10233), uprawnionym do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (m.in. do sporządzania opinii podatkowych, reprezentacji podatników przez sądami administracyjnymi). Tytuł doradcy podatkowego otrzymuje się w drodze specjalnego postępowania przed Ministerstwem Finansów o dopuszczenie do wykonywania zawodu na podstawie polskich przepisów o doradztwie podatkowym.

 

 

Ponadto jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

02-362 Warszawa,

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310

tel. 0048 (22) 578-50-00,01,02,03

www.krdp.pl

 

Przepisy prawne dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego:

 

Działalność zawodową doradcy podatkowego regulują w Polsce m. in. następujące przepisy:

 

– Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

 

– Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

 

– Rozporządzenie w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Doradztwo Podatkowo-Rachunkowe Flor Ewa

Ul. Drzymały 5/5

40-059 Katowice

 

ul. Chorzowska 150

40-101 Katowice

 

Mobil. +48 600 211 222

dane identyfikacyjne:

 

NIP: 626-253-42-66

REGON: 240125260

Copyright Ewa Flor. All Rights Reserved.