O firmie

DLACZEGO NASZA KANCELARIA?

pełne bezpieczeństwo prawne gwarantowane polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej wykonywanych usług doradczych,

 

kwalifikacje i doświadczenie doradcy podatkowego,

 

współpraca z biegłym rewidentem,

 

współpraca z doradcą finansowym,

 

współpraca z prawnikami,

 

zapewniona poufność przetwarzanych danych,

reprezentacja Państwa Firmy na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przed organami podatkowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami administracyjnymi,

 

w ramach indywidualnych ustaleń osobiście odbierana dokumentacja księgowa,

 

możliwość świadczenia usług za pośrednictwem Internetu,

 

elastyczność i szacunek do wymagań Klienta.

Co Państwo otrzymujecie w ramach współpracy z naszą Kancelarią?

Ewa Flor jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 10233). Z wykształcenia jest ekonomistką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych, VAT i rachunkowości.

 

Obecnie (oprócz prowadzenia kancelarii podatkowej) jest Dyrektorem Departamentu Podatków i Księgowości w jednym z największych polskich banków. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując jako menadżer w najlepszych międzynarodowych firmach konsultingowych – BDO i Ernst & Young a także na stanowiskach Głównej Księgowej.

 

Brała udział w projektach międzynarodowych dotyczących optymalizacji podatkowych i restrukturyzacyjnych.

 

Doradza głównie polskim spółkom giełdowym i spółkom z kapitałem zagranicznym. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień na Biegłego Rewidenta.

 

Jest członkiem Rady Podatków przy Związku Banków Polskich. Obszarami w których ma największe doświadczenie są transakcje restrukturyzacji/połączeń/podziałów przedsiębiorstw, projekty optymalizacyjne, podatkowe grupy  kapitałowe, sekurytyzacje, reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi a także sądami administracyjnymi.

 

Partner w kancelarii Flor und Czech specjalizującej się w obsłudze przedsiębiorstw działających na rynku polskim i niemieckim.

 

Jest doktorantką na SGH w Warszawie.

 

Autorka publikacji o tematyce podatkowej. Wykładowca o tematyce podatkowo-rachunkowej.

BIOGRAFIA

Doradztwo Podatkowo-Rachunkowe Flor Ewa

Ul. Drzymały 5/5

40-059 Katowice

 

ul. Chorzowska 150

40-101 Katowice

 

Mobil. +48 600 211 222

dane identyfikacyjne:

 

NIP: 626-253-42-66

REGON: 240125260

Copyright Ewa Flor. All Rights Reserved.