Pozytywny wyrok TSUE w zakresie niekorzystnych przepisów rozliczania WNT

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19 polskie urzędy skarbowe nie mają prawa żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dopiero po trzech miesiącach. To jest kolejny korzystny wyrok TSUE dla podatników VAT w Polsce (w październiku wyrok TSUE został wydany w zakresie niezgodności ulgi…

Niezakończone prace projektowe a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Dzisiaj chcemy Państwu wyjaśnić co w przypadku, kiedy powstaje dokumentacja projektowa (dokument w postaci papierowej bądź elektronicznej), na podstawie którego później programiści piszą konkretny program, ale sam program w istocie nigdy nie powstanie. Czy tacy twórcy pracujący nad dokumentacja projektową, która może nie zostać wykorzystana do np. napisania kodu źródłowego mają prawo do zastosowania 50%…

Podatki to takie proste… odc. 3: Opodatkowanie komandytariusza i komplementariusza od 2021 roku

Zapraszamy Państwa do lektury trzeciego odcinka naszej serii – dalej w temacie zmian opodatkowania spółek komandytowych. W dzisiejszym wpisie będzie mowa o opodatkowaniu wspólników spółki komandytowej wg nowych zasad obowiązujących od 01 stycznia 2021 roku.. Zapraszamy do lektury! Opodatkowanie komandytariusza 1. Na gruncie ustawy o PIT, od 2021 r. (odpowiednio od 1 stycznia lub 1…

Czy wiecie Państwo, że nabywając udziały/akcje w spółce kapitałowej od osoby fizycznej należy wystawić PIT8C?

W ostatnim czasie często nasi Klienci zadają pytanie: czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C w sytuacji zakupu udziałów od osób fizycznych? Spółka nie jest przecież w stanie określić kosztu zakupu tych udziałów przez sprzedających. Odpowiedź na to pytanie może niektórych zaskoczyć o czym poniżej. W sytuacji, gdy osoba prawna (płatnik) dokonuje nabycia papierów wartościowych od…

Faktury korygujące – porównanie przepisów obowiązujących do końca 2020 vs. 2021 – PRAKTYCZNA ŚCIĄGA DO POBRANIA

Szanowni Państwo, pomimo obowiązywania już ponad dwa miesiące nowych przepisów dotyczących faktur korygujących nadal wiele jest wątpliwości/zapytań. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie porównania przepisów 2020 vs. 2021 wraz z przykładami, które mamy nadzieję, że będą praktyczne do zastosowania. Tabelę do pobrania znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej. faktury korygujące 2020 vs.2021_Ewa_Flor Zachęcamy do pobrania naszego opracowania. Służymy…

Podatki to takie proste… odc.2 Konsekwencje zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników

Zapraszamy Państwa do lektury drugiego odcinka naszej serii. W dzisiejszym wpisie będzie mowa o konsekwencjach zmiany statusu spółki komandytowej dla wspólników. Zapraszamy do lektury! 1. W wyniku uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. podmiotowości prawno-podatkowej), uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody wspólników, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie…

Ulga badawczo-rozwojowa – wynagrodzenie za czas urlopu

Wyrok NSA: Spółka może zaliczać do kosztów kwalifikowanych wydatki pracownicze również w części dotyczącej wynagrodzenia za czas urlopu i zwolnienia chorobowego. To rozstrzygnięcie NSA utrzymało w mocy korzystny dla podatników wyrok WSA w Szczecinie (z 13 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 835/18). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że spółka nie może zaliczyć do…

50 proc. koszty przy pracach twórczych a ulga badawczo-rozwojowa…

Co mają ze sobą wspólnego? W branży IT i nowych technologii często bardzo wiele… Dla pracodawców / zleceniodawców, którzy zatrudniają informatyków, istotnym zagadnieniem są warunki umożliwiające skorzystanie z instytucji pozwalającej na odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu pracownika / zleceniobiorcy. W szczególności chodzi tu o formę i treść umowy i odpowiednie prowadzenie ewidencji pracy. Często takie…

Podatki – to takie proste… odc.1: Zamknięcie ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej

Szanowni Państwo, O dzisiaj raz w tygodniu – w środę lub czwartek będzie pojawiał się dłuższy artykuł o szczegółowej zawartości merytorycznej pozwalający Państwu znaleźć odpowiedzi na najbardziej skomplikowane problemy podatkowe jakie są aktualne w danym czasie. W dzisiejszym wpisie będzie mowa o obowiązku zamknięcia ksiąg w związku ze zmianą statusu spółki komandytowej. Temat, który spędza…

Ulga badawczo-rozwojowa – dowiedz się więcej (e-book) i skorzystaj z darmowego audytu

Szanowni Państwo, Zachęcamy Państwa do odwiedzin naszej strony stricte dedykowanej uldze badawczo-rozwojowej. https://ewaflor.pl/prace-badawczo-rozwojowe/  Warto pobrać z tej strony e-book by więcej dowiedzieć się o uldze badawczo-rozwojowej a także wypełnić quiz, który może być początkiem darmowego audytu jaki dla Państwa przeprowadzimy w zakresie wskazania możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej a także wstępnego oszacowania jej potencjału finansowego.…