Potrzeba nabycia urządzeń w działalności medtech – czy leasing zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Każdy biznes, aby móc prawidłowo funkcjonować, wymaga odpowiednich nakładów finansowych na każdym etapie rozwoju – w celu sfinansowania planowanych inwestycji, pokrycia własnych zobowiązań bądź też niespodziewanych wydatków. W branży technologii medycznych potrzeby finansowania obejmują przede wszystkim szeroko wykorzystywany sprzęt medyczny, taki jak m.in. aparatura diagnostyczna, sprzęt laboratoryjny, rentgeny, skanery, analizatory, ale również potrzebne do działalności…

Nadchodzą korzystne zmiany w uldze B+R!

Aktualnie w konsultacjach publicznych jest nowy projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przewidujący m.in. nowelizację przepisów ustawy o CIT dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej. Zaproponowane w projekcie rozwiązania mogą okazać się remedium na problem wielu przedsiębiorców. Zainteresowane powinny być zwłaszcza firmy korzystające z aparatury naukowo-badawczej oraz nabywające usługi doradcze i opinie od specjalistów niebędących jednostkami naukowymi, które to…

Własne finansowanie spółki hipotetycznymi odsetkami

Nowelizacja ustawy CIT z dnia 1 stycznia 2019r. wprowadziła do porządku prawnego nowy artykuł 15cb regulujący zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu dopłat wnoszonych przez wspólników do spółki lub zysków w niej zatrzymanych. Odsetkowy koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy Przepis ten daje spółkom możliwość uznawania za koszty uzyskania przychodów kwot będących kosztami z tytułu…

Zakładanie startupu – co warto wiedzieć o opodatkowaniu wkładów?

Branża polskich startupów medtech prężnie rozwija się, przyciągając coraz większą uwagę przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. Jednakże, zanim innowacyjne projekty zaczną rewolucjonizować globalny rynek technologii medycznych, założycieli czeka podjęcie wielu istotnych decyzji, z których każda niesie za sobą różnorodne implikacje, w tym także podatkowe. Jedną z pierwszych kluczowych decyzji jest wybór formy prawnej dla…

Podatki a eksport w branży MedTech – kluczowe zagadnienia

W dzisiejszym globalnym środowisku gospodarczym eksport stanowi integralną część strategii rozwoju dla wielu firm, szczególnie w branży medycznej (medtech). Dążenie do zwiększania sprzedaży na rynkach międzynarodowych otwiera przed firmami medtech ogromne możliwości rozwoju, ale również stawia przed nimi wyzwania, zwłaszcza w kontekście zagadnień podatkowych. Podatki od eksportu w branży medtech mogą być nieco bardziej złożone…

Jak sklasyfikować wyroby medyczne w podatku VAT?_Ewa Flor

Klasyfikacja wyrobów medycznych na potrzeby podatku VAT

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie medycznym klasyfikacja wyrobów medycznych pod względem podatku VAT stanowi istotny obszar dla przedsiębiorstw branży medtech. Klarowna interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania produktów medycznych jest kluczowa dla uniknięcia nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Jak również ewentualnych konsekwencji finansowych. W wielu jurysdykcjach wyroby medyczne mogą podlegać preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu. Często korzystając z obniżonej stawki…

Dotacje wspierające innowacje w medtech a podatki_Ewa Flor

Dotacje wspierające innowacje w medtech – aspekty podatkowe

Rozwijająca się intensywnie na przestrzeni ostatnich lat scena polskich start-upów w obszarze technologii medycznych zdobywa coraz większe uznanie. Wiele z tych działalności na swoim początkowym etapie chętnie korzysta z pomocy finansowej. Między innymi w formie dotacji czy dofinansowania, w tym również z programów unijnych. Uzyskanie takich funduszy pozwala na rozwijanie przełomowych projektów. Są to projekty…

Sieci telekomunikacyjne w świetle podatku od nieruchomości_Ewa Flor

Sieci telekomunikacyjne w świetle podatku od nieruchomości.

Wraz z nieustannym postępem technologicznym, rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę telekomunikacyjną staje się coraz bardziej widoczne. Sieci telekomunikacyjne mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i zakładów pracy. Stanowią one niemalże podstawę prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach. Współczesne społeczeństwo również w dużej mierze polega na dostępie do internetu i komunikacji na odległość za jego pomocą. To z kolei…

Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…