Rozliczanie importu towarów w deklaracji VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu zmiany w zakresie rozliczania importu towarów jakie weszły od 01 lipca 2020. Od 01 lipca można rozliczać podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT. Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych…

Ulga badawczo-rozwojowa platforma internetowa

Spółka prowadzi działalność w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, która za pośrednictwem Platformy internetowej, dostarcza swoim klientom rozwiązania w zakresie usprawnienia zarządzania procesami logistycznymi firm. Platforma ta jest swojego rodzaju oprogramowaniem, które dostarcza usługi/produkty klientom. Platforma nie jest własnością Wnioskodawcy, lecz innego podmiotu z grupy kapitałowej, jednakże do Wnioskodawcy należy obowiązek jej rozwoju. Koszty poniesione na…

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin 13.07.2020!

Chcieliśmy Państwu przypomnieć o obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Terminie pierwotny był 13 kwietnia 2020, ale ze względu na epidemię został przesunięty do 13 lipca 2020. Termin ten dotyczy spółek istniejących przed 13 października 2019 r. Spółki zarejestrowane po tym terminie mają 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS. Poniżej znajdziecie…

VAT od dostaw towarów w ramach Unii Europejskiej – zmiany od 1 lipca 2020

W kolejnym wpisie o zmianach w ustawie VAT, które weszły 01 lipca 2020 chcemy Państwu opisać zmiany dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2020 wszyscy podatnicy w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych muszą się stosować do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnej z dyrektywą unijną. Nowelizacja ustawy o VAT implementuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4…

Zmiany w podatku VAT od 01 lipca 2020 – cz.1

Od dzisiaj tj. 1 lipca 2020 r. zmienia się w podatku VAT kilka regulacji, które mogą dotyczyć wielu przedsiębiorców. Z wprowadzeniem tych zmian powstał duży chaos, gdyż zmiany te wynikają z wielu różnych ustaw, a część z nich nie wchodzi w życie w pierwotnie zaplanowanych terminach ze względu na stan epidemii. W tym wpisie jak…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Prowadzone w banku projekty B+R są bezpośrednio związane z poniższymi zagadnieniami badawczymi i technologicznymi: projektowanie nowych/znacząco ulepszonych procesów i usług, opracowywanie nowych narzędzi, platform i aplikacji, opracowywanie nowych koncepcji technologicznych rozwiązania występujących problemów, udoskonalanie możliwości integracji z innym oprogramowaniem, wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących produktów, badania matematyczne związane z analizą ryzyka finansowego, opracowywanie modeli ryzyka…

Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi – dłużnik w postepowaniu upadłościowym lub w trakcie likwidacji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe dłużnika – wkrótce może dzięki wyrokowi TSUE możliwa będzie korekta VAT. Obecnie aby wierzyciel mógł skorygować deklarację VAT z powodu braku płatności faktury, na dzień poprzedzający złożenie korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego. Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku VAT…

Kolejna możliwość uzyskania wsparcia w ramach pomocy antykryzysowej – tym razem dla średnich przedsiębiorców

Dzisiaj ruszył kolejny program wsparcia – tym razem dla średnich przedsiębiorców. Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego…

Ulga badawczo-rozwojowa – co należy o niej wiedzieć!

W czasach, kiedy nie istnieją już praktycznie żadne ulgi do wykorzystania przez przedsiębiorców jedyną z nielicznych ulg jaką można wdrożyć jest ulga badawczo-rozwojowa. Z nią się wiąże skorzystanie również z IP Box, ale to już w odrębnym wpisie Państwu przedstawię. Wielu z przedsiębiorców jak słyszy ulga badawczo-rozwojowa to od razu myśli – to jest ulga…