VAT od dostaw towarów w ramach Unii Europejskiej – zmiany od 1 lipca 2020

W kolejnym wpisie o zmianach w ustawie VAT, które weszły 01 lipca 2020 chcemy Państwu opisać zmiany dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2020 wszyscy podatnicy w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych muszą się stosować do przepisów znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnej z dyrektywą unijną. Nowelizacja ustawy o VAT implementuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4…

Zmiany w podatku VAT od 01 lipca 2020 – cz.1

Od dzisiaj tj. 1 lipca 2020 r. zmienia się w podatku VAT kilka regulacji, które mogą dotyczyć wielu przedsiębiorców. Z wprowadzeniem tych zmian powstał duży chaos, gdyż zmiany te wynikają z wielu różnych ustaw, a część z nich nie wchodzi w życie w pierwotnie zaplanowanych terminach ze względu na stan epidemii. W tym wpisie jak…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Prowadzone w banku projekty B+R są bezpośrednio związane z poniższymi zagadnieniami badawczymi i technologicznymi: projektowanie nowych/znacząco ulepszonych procesów i usług, opracowywanie nowych narzędzi, platform i aplikacji, opracowywanie nowych koncepcji technologicznych rozwiązania występujących problemów, udoskonalanie możliwości integracji z innym oprogramowaniem, wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących produktów, badania matematyczne związane z analizą ryzyka finansowego, opracowywanie modeli ryzyka…

Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi – dłużnik w postepowaniu upadłościowym lub w trakcie likwidacji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe dłużnika – wkrótce może dzięki wyrokowi TSUE możliwa będzie korekta VAT. Obecnie aby wierzyciel mógł skorygować deklarację VAT z powodu braku płatności faktury, na dzień poprzedzający złożenie korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego. Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku VAT…

Kolejna możliwość uzyskania wsparcia w ramach pomocy antykryzysowej – tym razem dla średnich przedsiębiorców

Dzisiaj ruszył kolejny program wsparcia – tym razem dla średnich przedsiębiorców. Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego…

Ulga badawczo-rozwojowa – co należy o niej wiedzieć!

W czasach, kiedy nie istnieją już praktycznie żadne ulgi do wykorzystania przez przedsiębiorców jedyną z nielicznych ulg jaką można wdrożyć jest ulga badawczo-rozwojowa. Z nią się wiąże skorzystanie również z IP Box, ale to już w odrębnym wpisie Państwu przedstawię. Wielu z przedsiębiorców jak słyszy ulga badawczo-rozwojowa to od razu myśli – to jest ulga…

Elektroniczny czynny żal

Dzięki tarczy antykryzysowej w Polsce stało się to co nie było możliwe pomimo wszech obecnej digitalizacji rozliczeń podatkowych – a mianowicie zaczęła funkcjonować instytucja elektronicznego czynnego żalu. Króciutko na początku co to jest czynny żal. Jeśli podatnik naruszył przepisy podatkowe, to może przeprosić i wyrazić „skruchę”. Wcześniej było to tylko możliwe w formie papierowej, dlatego…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Interpretacja ta odpowiada na pytanie dotyczące możliwości zaliczenia kosztów wynagrodzenia pracowników/zleceniobiorców i ich składek na ubezpieczenie do kosztów kwalifikowanych, a konkretniej jakie dokładnie rodzaje kosztów mogą zostać postrzegane jako koszty kwalifikowane. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Bank do kosztów kwalifikowanych chciał dodać, wszelkie koszty związane z wynagrodzeniem dla pracowników którzy wykonywali działalność badawczo-rozwojową…