Rozliczenie podatkowe kar umownych/odszkodowań od przerwanych, niewykonanych lub wadliwie wykonanych kontraktów w czasie epidemii

Rozliczenie podatkowe kar umownych/odszkodowań od przerwanych, niewykonanych lub wadliwie wykonanych kontraktów w czasie epidemii   Wielu przedsiębiorców może mieć wątpliwości czy w przypadku naprawy szkody lub zapłaty kary umownej, wartość kar będzie mogła zostać zaliczona przez nich do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź na to pytanie nie jest bynajmniej oczywista. W większości powszechnie zawieranych między przedsiębiorcami…

Ulga badawczowo-rozwojowa BANKI

Działalność badawczo-rozwojowa banku polegająca na realizacji czynności mających na celu tworzenie nowych i ulepszaniu dotychczasowych produktów, usług i procesów może być rozliczona w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Usługi, produkty i procesy stają się innowacyjne w swojej dziedzinie, i poprawiają ogólne funkcjonowanie Banku i ułatwiają pracę pracownikom. https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=554831&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

TARCZA 2.0 – ważne informacje o których każda firma składająca wniosek musi wiedzieć

TARCZA 2.0 – ważne informacje o których każda firma składająca wniosek musi wiedzieć   W związku z licznym składaniem wniosków o finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związanych ze zwalczaniem skutków epidemii poniżej zamieszczamy Państwu kilka informacji, które są istotne przy składaniu wniosków. Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej…

Tarcza Finansowa 2.0 – kto może ubiegać się o preferencyjne finansowanie?

Tarcza Finansowa 2.0 – kto może ubiegać się o preferencyjne finansowanie?   29.04.2020 od godziny 18.00 poprzez aplikacje bankowe można już składać wnioski o przyznanie pożyczek w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Na ten cel zostało przeznaczonych 100 miliardów złotych, głównie w formie preferencyjnych pożyczek, z których 75 proc. może zamienić się w bezzwrotną dotację. Tarczę…

Jak rozliczyć podatkowo pomoc uzyskiwaną w ramach tarczy antykryzysowej?

Jak rozliczyć podatkowo pomoc uzyskiwaną w ramach tarczy antykryzysowej?   Każdy przedsiębiorca obecnie rozważa skorzystanie lub już skorzystał (po spełnieniu określonych warunków) z dostępnej pomocy w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa “Tarcza antykryzysowa”). Pomoc…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Bank w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zdobyciu nowych klientów, poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług czy optymalizacji procesów wewnętrznych banku, chce uruchomić i prowadzić następujące rodzaje projektów: • projekty badawcze, których podstawowym celem jest zdobywanie nowej wiedzy i transfer wiedzy na potrzeby opracowywania nowych produktów, procesów i usług. W praktyce podejmowane inicjatywy w ramach działalności…

Przesunięcie terminu złożenia rozliczenia rocznego PIT za 2019 rok a terminu zapłaty już nie…

Przesunięcie terminu złożenia rozliczenia rocznego PIT za 2019 rok a terminu zapłaty już nie…   Ministerstwo Finansów w tzw. specustawie wskazało możliwość rozliczania rocznego PIT za 2019 rok aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Późniejsze rozliczenie podatku PIT (wysłanie zeznania oraz wpłacenie należnego podatku) nie później niż w terminie do…

Pakiet antykryzysowy – jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy?

Rząd polski ogłosił założenia do pakietu kryzysowego. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?   Każdy z przedsiębiorców nie ma już żadnych złudzeń, że ten rok będzie bardzo ciężki. Będzie cięższy niż okres ostatniego kryzysu finansowego przypadający na lata 2008-2009. Mówią już o tym wprost nawet politycy. Na ten bardzo ciężki rok a nawet może lata…