Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku

Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku   Od 01 listopada wchodzą istotne zmiany w podatku VAT, o których chciałybyśmy Państwa poinformować. Najważniejszą zmianą o której poniżej piszemy jest obowiązkowy split payment (podzielona płatność), który zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy split payment – podzielona płatność Od 01 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia…

Co grozi przedsiębiorcy jeżeli nie zapłaci kontrahentowi na rachunek bankowy wykazany przez Ministerstwo Finansów w tzw. Białej Liście?

Co grozi przedsiębiorcy jeżeli nie zapłaci kontrahentowi na rachunek bankowy wykazany przez Ministerstwo Finansów w tzw. Białej Liście?   Przedsiębiorca do 31 grudnia 2019 r. może uregulować zobowiązania na rachunki bankowe wskazane na fakturach, nawet jeżeli nie figurują one w wykazie Białej Listy (White List). Ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej…

Imprezy integracyjne dla osób zatrudnionych w ramach B2B

Imprezy integracyjne dla osób zatrudnionych w ramach B2B   Są przedsiębiorstwa, które z racji rodzaju prowadzonej działalności dużo współpracują z osobami zatrudnionymi na kontraktach B2B. Najczęściej są to branże takie jak IT, wszelkiego rodzaju doradztwa, prawne, itd. Często takie osoby to wysokiej klasy specjaliści, którzy współpracują z kilkoma firmami i nie są zainteresowani klasycznymi umowami…

Rozliczenie kosztów użytkowania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Rozliczenie kosztów użytkowania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT   Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych…

Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.

Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.   W dniu 17 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące rozliczeń wydatków związanych z wyjazdami służbowymi przedsiębiorców. Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z przepisami podróż służbowa jest wykonywaniem zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe…

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?   Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy? Korzystne dla podatników zmiany w przepisach https://www.prawo.pl/podatki/nabycie-wierzytelnosci-nowelizacja-ustawy-styczen-2019,336444.html 13 listopada Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawach…

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.   Od 2019 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Skorzystanie z nowej formy rozliczenia będzie zależało od wyboru podatnika, który nadal będzie miał możliwość rozliczania straty na dotychczasowych zasadach, tj. przez pięć kolejnych lat podatkowych. Zmiany została wprowadzona…

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości   Od 2019 roku wejdą ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości. Ujednolicone zostaną formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości/leśny/rolny) oraz umożliwione będzie ich składanie drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je w swoim zakresie samorządy. W przypadku przedsiębiorców posiadających wiele nieruchomości na…

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie   Czy koszty usług pośrednictwa podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o CIT? Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy przepis art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnik jest zobowiązany wyłączyć z kosztów podatkowych koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,…