Uga badawczo-rozwojowa: zaniechane inwestycje

W ocenie Spółki, wydatki poniesione przez nią w celu realizacji Projektów B+R, które z różnych względów biznesowych lub technologicznych zostały zawieszone lub zaniechane lub których wynik był negatywny, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 – 3 Ustawy o CIT i odliczone od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust.…

Rewolucja w podatkach dochodowych – Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację ustaw

Jak już przyzwyczailiśmy się każdej jesieni – czeka nas szereg zmian w zakresie podatków. W piątek została opublikowana informacja o zmianach, które jeszcze w III kwartale 2020 mają zostać przyjęte ze skutkiem od 2021 roku. Poniżej omówiłam Państwu po krótce najbardziej istotne. Na razie są to zapowiedzi, więc i informacji nie ma wiele – bardziej…

GTU – co to jest i jaki ma związek z nowym JPK_VAT?

Od 01 października jak już wszyscy mam nadzieję wiemy podatnicy VAT będą raportować transakcje zakupu i sprzedaży zgodnie ze strukturą nowego JPK_VAT. GTU będzie polem obowiązkowym pliku JPK_VAT. GTU – to oznaczenie 13 grup towarowo-usługowych (oznaczenia GTU znajdziecie Państwo w poniższym pliku). lista GTU wraz z opisem_EF Wskazywanie GTU będzie związane z tym, że zgodnie…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Ulepszenia oraz tworzenie programów własnych w Banku wpisuje się w definicję „prac rozwojowych”. Po pierwsze, należy stwierdzić, że są to działania mające na celu wytworzenie programów ułatwiających działalność banku, a przez to przekładających się pozytywnie na osiągane przychody. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż czynności wchodzące w skład Ulepszeń i Programów Własnych mają kreatywny charakter…

Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?

W lipcu i czerwcu pojawiły się dwa wyroki WSA, które w sentencji są bardzo podobne – pełna weryfikacja kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym nie jest niezbędna niezależnie od wartości nabywanych usług. W przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających…

Estoński CIT – realne uproszczenie w podatkach czy tylko dobre hasło?

Może już część Państwa słyszała o tzw. estońskim CIT, który ma zacząć obowiązywać od 01 stycznia 2021. Niestety z estońskim CIT raczej nie będzie miał wiele wspólnego, ale najważniejsze jak się okazuje jest dobre hasło. Ministerstwo Finansów „reklamuje” te rozliczenia jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. A jak…

Nadpłata w ZUS a zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Część przedsiębiorców, która złożyła wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach pomocy państwa czyli Tarczy Antykryzysowej – jej nie uzyskała. Dodatkowo stracili jakby podwójnie, gdyż pieniądze, które przedsiębiorcy mieli nadpłacone w ZUS – zostały im zabrane i rozliczone na poczet składek w okresie marzec – maj 2020 – taka była interpretacja ZUS przepisów o…

Papierowe faktury – czy to już historia?

Coraz więcej firm odchodzi od papierowych faktur – większość firm posiada już elektroniczne archiwum dokumentów. Jeszcze do niedawna dla urzędów skarbowych był to problem. Jednakże od jakiegoś czasu organy podatkowe nie stoją już temu na przeszkodzie. Najświeższe interpretacje wskazują, że przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia VAT ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy,…

IP Box – ewidencja

Interpretacja dotyczy sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby skorzystania z ulgi B+R. Wnioskodawca jest podmiotem z działającym w branży IT prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy o współpracę ze spółką świadczy usługi programistyczne. W ramach umowy Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Działalność…