Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R- komu przysługuje?_Ewa Flor

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R – komu przysługuje?

Projekty innowacyjne, zwłaszcza te związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych leków czy nowoczesnych rozwiązań medycznych, często charakteryzują się złożonością. Ta z kolei przewyższa możliwości pojedynczego podmiotu gospodarczego. W przypadku projektów o tak wysokim stopniu specjalizacji trudno sobie wyobrazić, aby jedna firma mogła samodzielnie zrealizować i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzenia prac od…

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp_Ewa Flor

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp!

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy. Wszelkie działania skupiają się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe. Są one ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi…

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach_Ewa Flor

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach – studium przypadku

Ulga na ekspansję staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży medycznej. Jednakże, wraz z rosnącym zainteresowaniem, pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków do odliczenia w ramach tej ulgi. Przypomnijmy, że ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie pewnych kategorii wydatków – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach…

Czy wydatki na oprogramowanie mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze na robotyzację?_Ewa Flor

Wydatki na oprogramowanie jako koszt kwalifikowany ulgi na robotyzację.

Wprowadzenie ulgi na robotyzację w branży medtech budzi obecnie liczne zapytania i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Choć przepisy regulujące tę ulgę obejmują precyzyjnie określony zakres kwalifikowanych kosztów, które można odliczyć, praktyczne zastosowanie tych przepisów pozostawia wiele niejasności. Z tego rodzaju wątpliwościami zmierzyła się spółka należąca do grupy, która działa…

Reorganizacja działalności - różne formy i struktury prawe_Ewa Flor

Reorganizacja działalności: różne formy i struktury prawne do rozważenia

Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, ma do dyspozycji kilka form prawnych. Wybór odpowiedniej formy jest bardzo ważny z perspektywy przyszłego przedsiębiorcy – wiąże się bowiem z konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania firmy, opodatkowania oraz prowadzenia księgowości. Warto pamiętać, że raz podjęta decyzja może zostać zmieniona. Zdarza się, że przedsiębiorca przekształca firmę, dążąc do…

Ulga sponsoringowa-jak wygląda jej wdrożenie w praktyce?_Ewa Flor

Wdrażanie ulgi sponsoringowej- 4 praktyczne aspekty dla przedsiębiorców!

Ulga sponsoringowa staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, niezależnie od branży. Szczególnie dla tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Preferencja ta pozwala na dodatkowe odliczenia 50% wydatków poniesionych na działalność: sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Może zatem efektywnie przyczynić się do zmniejszenia zobowiązań…

Odliczenie wynagrodzenia pracownika w ramach ulgi na ekspansję_Ewa Flor

Czy wynagrodzenie pracownika może zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję? Zmiany w interpretacji przepisów.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku podatkowym przedsiębiorcy, zwłaszcza ci działający w sektorze medtech, muszą śledzić najnowsze zmiany nie tylko w przepisach podatkowych. Bacznej obserwacji wymagają także interpretacje, aby nie narazić się na spór z organami skarbowymi i maksymalnie wykorzystać dostępne preferencje. Jednym z obszarów, który ostatnio doświadcza zmiany, jest ulga na ekspansję. W wyniku opublikowania we…

Korzyści z utworzenia Fundacji Rodzinnej_Ewa Flor

Korzyści z utworzenia Fundacji Rodzinnej: kiedy warto podjąć taką decyzję?

Odkąd w maju tego roku fundacje rodzinne stały się integralną częścią polskiego porządku prawnego, zauważamy dynamiczny wzrost zainteresowania tą innowacyjną konstrukcją. Ich wprowadzenie do rodzimego systemu prawnego otworzyło nowy rozdział w świecie biznesu i ekonomii. Generuje intensywne debaty oraz eksplorację nowych możliwości finansowych. Fenomen fundacji rodzinnych jest szczególnie dostrzegany wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą…

Estoński CIT a korzystanie z usług faktoringu_Ewa Flor

Czy korzystanie z usług faktoringu wyklucza estoński CIT?

Bardzo często, przedsiębiorcy, celem poprawienia swojej płynności finansowej, korzystają z rozwiązania, jakim jest faktoring. Nie jest to zaskakujące- faktoring to stosunkowo prosta i łatwo dostępna forma finansowania działalności, która polega na tym, że przedsiębiorca najpierw sprzedaje towar lub usługę kontrahentowi, a następnie zbywa swoją wierzytelność faktorowi (np. bankowi bądź firmie faktoringowej) za stosowną opłatą, najczęściej…