Ulga B+R a ulga na prototyp jaka jest różnica?_Ewa Flor

Ulga B+R a ulga na prototyp- jaka jest różnica?

W ostatnim czasie polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z kluczowych priorytetów polskiego ustawodawcy. W ramach tego trendu wprowadzono różnego rodzaju ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw. Szczególnie dla tych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i inwestują w innowacje. Takie wsparcie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwój. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia…

Fundacja rodzinna a VAT_Ewa Flor

Fundacja rodzinna a VAT

Fundacja rodzinna, czyli nowe rozwiązanie prawno-podatkowe, jakie przygotował nam ustawodawca, z założenia ma stanowić realne wsparcie dla firm rodzinnych w planowaniu i przeprowadzaniu procesów sukcesyjnych. Oprócz korzystnych zasad opodatkowania przychodów, o których pisaliśmy dla Państwa w jednym z poprzednich artykułów, pojawia się wiele niejasnych kwestii podatkowych związanych z funkcjonowaniem takiej fundacji. Jedne z nich dotyczą…

Fundacja rodzinna czym jest i jak jest opodatkowana-Ewa Flor

Fundacja rodzinna- czym jest i jak jest opodatkowana?

Czym jest fundacja rodzinna? Już 22 maja wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o polskich fundacjach rodzinnych. Jej celem jest stworzenie nowej instytucji w polskim prawie, dedykowanej firmom rodzinnym. Fundacja rodzinna ma stanowić skuteczne narzędzie zabezpieczające rodzinny majątek. Ma zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę. A co za tym…

Zastosowanie ulgi IP BOX_Ewa Flor

Ulga IP Box dla branży medtech

Zastosowania Ulgi IP Box w klinice leczenia bezpłodności. Ulga IP Box to jeden z najkorzystniejszych sposobów na zmniejszenie podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw. Szczególnie dedykowana jest dla tych, które inwestują w rozwój technologiczny i innowacje. Polega ona na ograniczeniu podatku dochodowego od osiągniętego zysku z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej. W kontekście produkcji aplikacji medycznych…

Odpowiedzialność podatkowa wspólnika w spółce_Ewa Flor

Odpowiedzialność podatkowa wspólnika za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność podatkowa wspólnika za zobowiązania spółki Czy inwestorzy w start-upy mają świadomość odpowiedzialności podatkowej? Kiedy inwestor może odpowiadać za zobowiązania podatkowe spółki? Kto, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach, może odpowiadać za zaległości podatkowe spółki kapitałowej? Czy można skutecznie uniknąć takich sytuacji? W poniższym wpisie znajdziecie Państwo najważniejsze w tym zakresie informacje. Częstym motywem…

Ulga badawczo-rozwojowa w firmie produkującej ekologiczne wyroby spożywcze_Ewa Flor

Ulga B+R w firmie zajmującej się produkcją ekologicznych wyrobów spożywczych

Ulga badawczo-rozwojowa jako skuteczne narzędzie umożliwiające obniżenie podatku dochodowego firm. Ulga badawczo-rozwojowa to skuteczne narzędzie pozwalające na obniżenie podatku dochodowego przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczo-rozwojową w bardzo wielu branżach. Równie szerokie okazuje się jej zastosowanie w branży spożywczej. Przykładowo, przedsiębiorstwo może prowadzić badania nad nowymi smakami, składnikami lub sposobami produkcji wyrobów spożywczych, co pozwoli na wprowadzenie…

Ukryte zyski pełne wątpliwości_Ewa Flor

Ukryte zyski wciąż pełne wątpliwości

Ukryte zyski wciąż pełne wątpliwości Rozliczenie podatku w formie tzw. estońskiego CIT staje się coraz bardziej popularne. Brak bieżącego opodatkowania osiąganych przychodów jest atrakcyjną perspektywą dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie tych, którzy większość osiąganych zysków reinwestują. Powszechnie uznaje się, że estoński CIT oznacza, że dopóki zysk nie jest wypłacony wspólnikom- nie ma podatku. Niestety kwestia ta…

Ulga na działalność badawczo-rozwojową_Ewa Flor

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową Prawo podatkowe oferuje szereg narzędzi, które odpowiednio wykorzystane mogą znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe przedsiębiorców. Kolejny wpis z serii ulg podatkowych będzie dotyczył ulgi badawczo-rozwojowej. Ulga ta funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Pomimo że ulga może już być stosowana od ponad 6 lat, wciąż wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że ta…

50% kosztów uzyskania przychodów w branży medycznej_Ewa Flor

50% KUP w branży medycznej

50% KUP w branży medycznej W czasach galopującej inflacji pewnie nieraz zastanawialiście się kiedyś Państwo, w jaki sposób pracodawca może podnieść wynagrodzenie pracownika, bez żadnego uszczerbku dla budżetu firmy i czy to w ogóle jest możliwe? Otóż tak – jest to możliwe. Ale od początku… Jak wiemy, podatek dochodowy obliczany jest od przychodu po jego…

Mikro i mali przedsiębiorcy bez analizy cen transferowych_Ewa Flor

Mikro i mali przedsiębiorcy bez analizy cen transferowych.

Wraz z wejściem pierwszej wersji Polskiego Ładu, czyli szerokiej reformy podatkowej, wprowadzono nowy zapis art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy CIT, który dotyczy transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą (w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo…