Preferencje podatkowe dla inwestycji w odnawialne źródła energii

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, takie jak biogazownie, staje się coraz bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ekologicznymi i zrównoważonymi formami produkcji energii, wiele krajów wprowadza preferencje podatkowe mające zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w te technologie. W poniższym artykule omówimy różne formy wsparcia dostępne dla firm działających w obszarze odnawialnych źródeł energii…

Podatek od nieruchomości dla biogazowni

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie biogazu mogą się mierzyć z różnymi wątpliwościami podatkowymi. Jednym z takich obszarów jest kwestia podatku od nieruchomości, gdzie głównym problemem może być prawidłowa klasyfikacja nieruchomości od której to zależy stawka podatku. W tym aspekcie równie istotne jest, aby przedsiębiorcy prowadzący biogazownie śledzili zmiany w przepisach lokalnych, ponieważ to właśnie…

Jak sklasyfikować wyroby medyczne w podatku VAT?_Ewa Flor

Klasyfikacja wyrobów medycznych na potrzeby podatku VAT

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie medycznym klasyfikacja wyrobów medycznych pod względem podatku VAT stanowi istotny obszar dla przedsiębiorstw branży medtech. Klarowna interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania produktów medycznych jest kluczowa dla uniknięcia nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Jak również ewentualnych konsekwencji finansowych. W wielu jurysdykcjach wyroby medyczne mogą podlegać preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu. Często korzystając z obniżonej stawki…

Dotacje wspierające innowacje w medtech a podatki_Ewa Flor

Dotacje wspierające innowacje w medtech – aspekty podatkowe

Rozwijająca się intensywnie na przestrzeni ostatnich lat scena polskich start-upów w obszarze technologii medycznych zdobywa coraz większe uznanie. Wiele z tych działalności na swoim początkowym etapie chętnie korzysta z pomocy finansowej. Między innymi w formie dotacji czy dofinansowania, w tym również z programów unijnych. Uzyskanie takich funduszy pozwala na rozwijanie przełomowych projektów. Są to projekty…

Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R- komu przysługuje?_Ewa Flor

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R – komu przysługuje?

Projekty innowacyjne, zwłaszcza te związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych leków czy nowoczesnych rozwiązań medycznych, często charakteryzują się złożonością. Ta z kolei przewyższa możliwości pojedynczego podmiotu gospodarczego. W przypadku projektów o tak wysokim stopniu specjalizacji trudno sobie wyobrazić, aby jedna firma mogła samodzielnie zrealizować i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzenia prac od…

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp_Ewa Flor

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp!

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy. Wszelkie działania skupiają się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe. Są one ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi…

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach_Ewa Flor

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach – studium przypadku

Ulga na ekspansję staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży medycznej. Jednakże, wraz z rosnącym zainteresowaniem, pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków do odliczenia w ramach tej ulgi. Przypomnijmy, że ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie pewnych kategorii wydatków – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach…

Czy wydatki na oprogramowanie mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze na robotyzację?_Ewa Flor

Wydatki na oprogramowanie jako koszt kwalifikowany ulgi na robotyzację.

Wprowadzenie ulgi na robotyzację w branży medtech budzi obecnie liczne zapytania i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Choć przepisy regulujące tę ulgę obejmują precyzyjnie określony zakres kwalifikowanych kosztów, które można odliczyć, praktyczne zastosowanie tych przepisów pozostawia wiele niejasności. Z tego rodzaju wątpliwościami zmierzyła się spółka należąca do grupy, która działa…

Ulga sponsoringowa-jak wygląda jej wdrożenie w praktyce?_Ewa Flor

Wdrażanie ulgi sponsoringowej- 4 praktyczne aspekty dla przedsiębiorców!

Ulga sponsoringowa staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, niezależnie od branży. Szczególnie dla tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w finansowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Preferencja ta pozwala na dodatkowe odliczenia 50% wydatków poniesionych na działalność: sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Może zatem efektywnie przyczynić się do zmniejszenia zobowiązań…