Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. a niewypłacone zyski_Ewa Flor

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. a niewypłacone zyski

Kwestię przekształcenia działalności przedsiębiorcy w formę spółki kapitałowej – w tym spółki z o.o. – reguluje rozdział 6. Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie przewidziane przez ustawę stało się w ostatnim czasie źródłem licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie opodatkowania niewypłaconych zysków przedsiębiorcy. Czy wypłacenie zysku, który opodatkowano przed przekształceniem, jest neutralne podatkowo i nie generuje żadnych obowiązków…

Ulga B+R a ulga na prototyp jaka jest różnica?_Ewa Flor

Ulga B+R a ulga na prototyp- jaka jest różnica?

W ostatnim czasie polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z kluczowych priorytetów polskiego ustawodawcy. W ramach tego trendu wprowadzono różnego rodzaju ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw. Szczególnie dla tych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i inwestują w innowacje. Takie wsparcie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwój. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia…

Fundacja rodzinna a VAT_Ewa Flor

Fundacja rodzinna a VAT

Fundacja rodzinna, czyli nowe rozwiązanie prawno-podatkowe, jakie przygotował nam ustawodawca, z założenia ma stanowić realne wsparcie dla firm rodzinnych w planowaniu i przeprowadzaniu procesów sukcesyjnych. Oprócz korzystnych zasad opodatkowania przychodów, o których pisaliśmy dla Państwa w jednym z poprzednich artykułów, pojawia się wiele niejasnych kwestii podatkowych związanych z funkcjonowaniem takiej fundacji. Jedne z nich dotyczą…

Fundacja rodzinna czym jest i jak jest opodatkowana-Ewa Flor

Fundacja rodzinna- czym jest i jak jest opodatkowana?

Czym jest fundacja rodzinna? Już 22 maja wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o polskich fundacjach rodzinnych. Jej celem jest stworzenie nowej instytucji w polskim prawie, dedykowanej firmom rodzinnym. Fundacja rodzinna ma stanowić skuteczne narzędzie zabezpieczające rodzinny majątek. Ma zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę. A co za tym…

Zastosowanie ulgi IP BOX_Ewa Flor

Ulga IP Box dla branży medtech

Zastosowania Ulgi IP Box w klinice leczenia bezpłodności. Ulga IP Box to jeden z najkorzystniejszych sposobów na zmniejszenie podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw. Szczególnie dedykowana jest dla tych, które inwestują w rozwój technologiczny i innowacje. Polega ona na ograniczeniu podatku dochodowego od osiągniętego zysku z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej. W kontekście produkcji aplikacji medycznych…