formy finansowania w branży medtech_Ewa Flor

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech. Przedsiębiorcy działający w branży technologii medycznych mają wiele możliwości finansowania planowanych inwestycji. Klasycznie można podzielić je na wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne, zwane także własnym, to inaczej finansowanie przedsiębiorstwa z własnych środków, np. wypracowanego zysku. Jednak bardzo często firmy decydują się lub muszą skorzystać z finansowania z udziałem wsparcia…

Ulga B+R a ulga na prototyp jaka jest różnica?_Ewa Flor

Ulga B+R a ulga na prototyp- jaka jest różnica?

W ostatnim czasie polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z kluczowych priorytetów polskiego ustawodawcy. W ramach tego trendu wprowadzono różnego rodzaju ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw. Szczególnie dla tych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i inwestują w innowacje. Takie wsparcie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwój. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia…