Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.

Wydatki na podróż służbową, które zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców.   W dniu 17 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące rozliczeń wydatków związanych z wyjazdami służbowymi przedsiębiorców. Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z przepisami podróż służbowa jest wykonywaniem zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe…

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?   Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy? Korzystne dla podatników zmiany w przepisach https://www.prawo.pl/podatki/nabycie-wierzytelnosci-nowelizacja-ustawy-styczen-2019,336444.html 13 listopada Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawach…

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.   Od 2019 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Skorzystanie z nowej formy rozliczenia będzie zależało od wyboru podatnika, który nadal będzie miał możliwość rozliczania straty na dotychczasowych zasadach, tj. przez pięć kolejnych lat podatkowych. Zmiany została wprowadzona…

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości

Ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości   Od 2019 roku wejdą ułatwienia w rozliczaniu podatku od nieruchomości. Ujednolicone zostaną formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości/leśny/rolny) oraz umożliwione będzie ich składanie drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je w swoim zakresie samorządy. W przypadku przedsiębiorców posiadających wiele nieruchomości na…

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie   Czy koszty usług pośrednictwa podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o CIT? Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy przepis art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnik jest zobowiązany wyłączyć z kosztów podatkowych koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,…

Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi

Zmiany w dokumentacji między podmiotami powiązanymi   Jednym z obszarów jakie zmieniają się od 1 stycznia 2019 r. to dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi. Zgodnie z przepisami przejściowymi w celu sporządzenia dokumentacji podatkowej do transakcji za 2018 r., podatnicy mogą zastosować bardziej dla siebie dogodną formę rozliczenia, tj. zastosować przepisy dotychczasowe lub przepisy znowelizowane. 1.Zwolnienia…