Potrzeba nabycia urządzeń w działalności medtech – czy leasing zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Każdy biznes, aby móc prawidłowo funkcjonować, wymaga odpowiednich nakładów finansowych na każdym etapie rozwoju – w celu sfinansowania planowanych inwestycji, pokrycia własnych zobowiązań bądź też niespodziewanych wydatków. W branży technologii medycznych potrzeby finansowania obejmują przede wszystkim szeroko wykorzystywany sprzęt medyczny, taki jak m.in. aparatura diagnostyczna, sprzęt laboratoryjny, rentgeny, skanery, analizatory, ale również potrzebne do działalności…

Zakładanie startupu – co warto wiedzieć o opodatkowaniu wkładów?

Branża polskich startupów medtech prężnie rozwija się, przyciągając coraz większą uwagę przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. Jednakże, zanim innowacyjne projekty zaczną rewolucjonizować globalny rynek technologii medycznych, założycieli czeka podjęcie wielu istotnych decyzji, z których każda niesie za sobą różnorodne implikacje, w tym także podatkowe. Jedną z pierwszych kluczowych decyzji jest wybór formy prawnej dla…

Podatki a eksport w branży MedTech – kluczowe zagadnienia

W dzisiejszym globalnym środowisku gospodarczym eksport stanowi integralną część strategii rozwoju dla wielu firm, szczególnie w branży medycznej (medtech). Dążenie do zwiększania sprzedaży na rynkach międzynarodowych otwiera przed firmami medtech ogromne możliwości rozwoju, ale również stawia przed nimi wyzwania, zwłaszcza w kontekście zagadnień podatkowych. Podatki od eksportu w branży medtech mogą być nieco bardziej złożone…

Jak sklasyfikować wyroby medyczne w podatku VAT?_Ewa Flor

Klasyfikacja wyrobów medycznych na potrzeby podatku VAT

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie medycznym klasyfikacja wyrobów medycznych pod względem podatku VAT stanowi istotny obszar dla przedsiębiorstw branży medtech. Klarowna interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania produktów medycznych jest kluczowa dla uniknięcia nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Jak również ewentualnych konsekwencji finansowych. W wielu jurysdykcjach wyroby medyczne mogą podlegać preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu. Często korzystając z obniżonej stawki…

Dotacje wspierające innowacje w medtech a podatki_Ewa Flor

Dotacje wspierające innowacje w medtech – aspekty podatkowe

Rozwijająca się intensywnie na przestrzeni ostatnich lat scena polskich start-upów w obszarze technologii medycznych zdobywa coraz większe uznanie. Wiele z tych działalności na swoim początkowym etapie chętnie korzysta z pomocy finansowej. Między innymi w formie dotacji czy dofinansowania, w tym również z programów unijnych. Uzyskanie takich funduszy pozwala na rozwijanie przełomowych projektów. Są to projekty…

Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R- komu przysługuje?_Ewa Flor

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R – komu przysługuje?

Projekty innowacyjne, zwłaszcza te związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych leków czy nowoczesnych rozwiązań medycznych, często charakteryzują się złożonością. Ta z kolei przewyższa możliwości pojedynczego podmiotu gospodarczego. W przypadku projektów o tak wysokim stopniu specjalizacji trudno sobie wyobrazić, aby jedna firma mogła samodzielnie zrealizować i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzenia prac od…

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp_Ewa Flor

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp!

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy. Wszelkie działania skupiają się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe. Są one ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi…

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach_Ewa Flor

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach – studium przypadku

Ulga na ekspansję staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży medycznej. Jednakże, wraz z rosnącym zainteresowaniem, pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków do odliczenia w ramach tej ulgi. Przypomnijmy, że ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie pewnych kategorii wydatków – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach…

Czy wydatki na oprogramowanie mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze na robotyzację?_Ewa Flor

Wydatki na oprogramowanie jako koszt kwalifikowany ulgi na robotyzację.

Wprowadzenie ulgi na robotyzację w branży medtech budzi obecnie liczne zapytania i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Choć przepisy regulujące tę ulgę obejmują precyzyjnie określony zakres kwalifikowanych kosztów, które można odliczyć, praktyczne zastosowanie tych przepisów pozostawia wiele niejasności. Z tego rodzaju wątpliwościami zmierzyła się spółka należąca do grupy, która działa…