Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R- komu przysługuje?_Ewa Flor

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R – komu przysługuje?

Projekty innowacyjne, zwłaszcza te związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych leków czy nowoczesnych rozwiązań medycznych, często charakteryzują się złożonością. Ta z kolei przewyższa możliwości pojedynczego podmiotu gospodarczego. W przypadku projektów o tak wysokim stopniu specjalizacji trudno sobie wyobrazić, aby jedna firma mogła samodzielnie zrealizować i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzenia prac od…

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp_Ewa Flor

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp!

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy. Wszelkie działania skupiają się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe. Są one ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi…

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach_Ewa Flor

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach – studium przypadku

Ulga na ekspansję staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży medycznej. Jednakże, wraz z rosnącym zainteresowaniem, pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków do odliczenia w ramach tej ulgi. Przypomnijmy, że ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie pewnych kategorii wydatków – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach…

Czy wydatki na oprogramowanie mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze na robotyzację?_Ewa Flor

Wydatki na oprogramowanie jako koszt kwalifikowany ulgi na robotyzację.

Wprowadzenie ulgi na robotyzację w branży medtech budzi obecnie liczne zapytania i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Choć przepisy regulujące tę ulgę obejmują precyzyjnie określony zakres kwalifikowanych kosztów, które można odliczyć, praktyczne zastosowanie tych przepisów pozostawia wiele niejasności. Z tego rodzaju wątpliwościami zmierzyła się spółka należąca do grupy, która działa…

Odliczenie wynagrodzenia pracownika w ramach ulgi na ekspansję_Ewa Flor

Czy wynagrodzenie pracownika może zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję? Zmiany w interpretacji przepisów.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku podatkowym przedsiębiorcy, zwłaszcza ci działający w sektorze medtech, muszą śledzić najnowsze zmiany nie tylko w przepisach podatkowych. Bacznej obserwacji wymagają także interpretacje, aby nie narazić się na spór z organami skarbowymi i maksymalnie wykorzystać dostępne preferencje. Jednym z obszarów, który ostatnio doświadcza zmiany, jest ulga na ekspansję. W wyniku opublikowania we…

Ulga na robotyzację w branży medtech_Ewa Flor

O czym należy pamiętać chcąc skorzystać z ulgi na robotyzacje w branży medtech?

Już przeszło półtora roku ulga na robotyzację wspomaga innowacyjnych przedsiębiorców. Szczególnie tych, którzy dążą do innowacyjnych rozwiązań i automatyzacji procesów. W ramach krótkiego przypomnienia. Ulga na robotyzację umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Nie ma ograniczeń co do branży działalności, w której można…

Udział w targach medtech a ulga na ekspansję- jakie koszty można odliczyć?_Ewa Flor

Udział w targach medtech a ulga na ekspansję- jakie koszty można odliczyć?

Działalność w obszarze nowoczesnych technologii medycznych, tworzenie nowych, nieznanych dotychczas na rynku rozwiązań, wymaga od przedsiębiorców poszukiwania różnych sposobów na promowanie swoich innowacyjnych produktów. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów na ich prezentację jest udział w prestiżowych targach branżowych. To nie tylko doskonała okazja do zaprezentowania swojej unikalnej oferty. Jest to również szansa na nawiązanie cennych…

IP Box: Od kiedy można korzystać z preferencyjnego opodatkowania?_Ewa Flor

IP Box: Od kiedy można korzystać z preferencyjnego opodatkowania?

IP Box: Od kiedy można korzystać z preferencyjnego opodatkowania- moment złożenia wniosku o ochronę prawną czy uzyskanie pozytywnej decyzji? Nie ma wątpliwości, że w obecnych czasach technologie medyczne odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu opieki zdrowotnej, diagnozowaniu chorób oraz poprawie jakości życia pacjentów. Wraz z dynamicznym rozwojem tego sektora, pojawiają się nowe wyzwania i możliwości, a…

formy finansowania w branży medtech_Ewa Flor

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech. Przedsiębiorcy działający w branży technologii medycznych mają wiele możliwości finansowania planowanych inwestycji. Klasycznie można podzielić je na wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne, zwane także własnym, to inaczej finansowanie przedsiębiorstwa z własnych środków, np. wypracowanego zysku. Jednak bardzo często firmy decydują się lub muszą skorzystać z finansowania z udziałem wsparcia…