DORADZTWO PODATKOWE DLA BRANŻY FINANSOWEJ

Doradztwo Podatkowe dla branży finansowej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży finansowej (naszymi klientami są banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi, fundusze inwestycyjne). Ewa Flor była przez 9 lat dyrektorem podatkowym w jednym z największych polskich banków a specjaliści z naszej Kancelarii również posiadają wieloletnie doświadczenie w bankach.

Zrealizowaliśmy projekty w zakresie:

  • rozliczania wyniku w transakcjach subpartycypacji i sekurytyzacji,
  • audytów podatkowych (w tym due-dilligence),
  • połączeń banków,
  • opodatkowania obrotu wierzytelnościami
  • stosowaniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
  • ustalaniu zakresu stosowania stawki VAT dla usług finansowych lub pośrednictwa finansowego/ubezpieczeniowego.
Ewa Flor Doradztwo podatkowe dla Banków i Instytucji