Reorganizacja działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy często muszą dostosować swoją działalność do warunków funkcjonowania w danym momencie rynku. Zmienność tych warunków sprawia, że raz zaprojektowane procesy biznesowe powinny podlegać okresowej weryfikacji. Niekiedy okazuje się, że w obliczu przemian rynkowych jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy jest reorganizacja działalności. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Na samym początku należy dobrze zaplanować ten proces. Jednym z najważniejszych czynników jakie przy tym procesie powinny być brane pod uwagę są podatki i w tym obszarze można skorzystać z pomocy ekspertów – jako kancelaria mamy duże doświadczenie w doradzaniu przy procesach reorganizacji, której celem jest doprowadzenie do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości/nadmiernych obciążeń zachodzących w należącym do Państwa przedsiębiorstwie.

Reorganizacja działalności gospodarczej

Proces reorganizacji firmy – co oferujemy?

Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym. Usługi z tego zakresu mogą przybrać postać:

  • dostosowania przedsiębiorstwa do zmian w prawie podatkowym,
  • identyfikacji optymalnej pod względem podatkowym formy prowadzenia działalności,
  • usprawnienia procesu przepływu dokumentów w organizacji,
  • wdrożenia nowych rozwiązań technicznych w zakresie księgowości.

Niezależnie od specyfiki biznesu przedsiębiorcy i branży, w której działa, reorganizację przeprowadza się w kilku etapach. Jej podstawą jest audyt, służący identyfikacji tych obszarów działalności, które wymagają optymalizacji, a także ustalenie celów, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorca. Następnie opracowana zostaje nowa koncepcja funkcjonowania firmy uwzględniająca rozwiązania, mające na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości. Aby reorganizacja biznesu przyniosła spodziewane korzyści, koncepcja musi zostać wdrożona i utrwalona a także ponownie zweryfikowana.

Reorganizacja działalności. Czym charakteryzują się nasze usługi?

W działaniach podejmowanych przez nas na rzecz przedsiębiorcy najważniejszą rolę odgrywa wiedza i doświadczenie. Wiedza obejmuje nie tylko aspekt teoretyczny, związany w dużej mierze ze znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawa, ale również aspekt praktyczny. Drugi z nich to nic innego jak know-how dotyczące wykorzystania dostępnych narzędzi prawnych i organizacyjnych w sposób zapewniający firmie bezpieczny rozwój. Skąd czerpiemy wiedzę praktyczną? Jej źródło stanowi wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w kontekście reorganizacji biznesu i restrukturyzacji.

Reorganizacja działalności – korzyści

Do korzyści związanych z reorganizacją biznesu zalicza się m.in.:

  • usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
  • redukcję kosztów prowadzenia działalności,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy,
  • podniesienie wydajności pracowników,
  • poprawę jakości oferowanych usług i produktów.

Powierzając nam proces reorganizacji firmy, przedsiębiorca może liczyć na to, że jego działalność zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, za sprawą czego poprawie może ulec jej sytuacja finansowa.