Czy warto po dokonaniu transakcji zabezpieczyć się interpretacją podatkową?

Istnieje złota reguła przy składaniu zapytań do Ministerstwa Finansów w formie wniosków o interpretację podatkową – dokonuje się tego z odpowiednim wyprzedzeniem przed dokonaniem transakcji. Czy fatycznie po dokonaniu transakcji nie ma już sensu by zabezpieczać ją interpretacją podatkową? Zgodnie z Ordynacją Podatkową interpretacja ma pełną moc ochronną w stosunku do stanu przyszłego – zdarzenia,…

Rewolucja w podatkach dochodowych – Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację ustaw

Jak już przyzwyczailiśmy się każdej jesieni – czeka nas szereg zmian w zakresie podatków. W piątek została opublikowana informacja o zmianach, które jeszcze w III kwartale 2020 mają zostać przyjęte ze skutkiem od 2021 roku. Poniżej omówiłam Państwu po krótce najbardziej istotne. Na razie są to zapowiedzi, więc i informacji nie ma wiele – bardziej…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Ulepszenia oraz tworzenie programów własnych w Banku wpisuje się w definicję „prac rozwojowych”. Po pierwsze, należy stwierdzić, że są to działania mające na celu wytworzenie programów ułatwiających działalność banku, a przez to przekładających się pozytywnie na osiągane przychody. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż czynności wchodzące w skład Ulepszeń i Programów Własnych mają kreatywny charakter…

Podatek u źródła – czy pełna dokumentacja jest wymagana przy wypłacie poniżej 2 mln złotych?

W lipcu i czerwcu pojawiły się dwa wyroki WSA, które w sentencji są bardzo podobne – pełna weryfikacja kontrahenta niebędącego polskim rezydentem podatkowym nie jest niezbędna niezależnie od wartości nabywanych usług. W przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Prowadzone w banku projekty B+R są bezpośrednio związane z poniższymi zagadnieniami badawczymi i technologicznymi: projektowanie nowych/znacząco ulepszonych procesów i usług, opracowywanie nowych narzędzi, platform i aplikacji, opracowywanie nowych koncepcji technologicznych rozwiązania występujących problemów, udoskonalanie możliwości integracji z innym oprogramowaniem, wprowadzanie znaczących udoskonaleń do istniejących produktów, badania matematyczne związane z analizą ryzyka finansowego, opracowywanie modeli ryzyka…

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Interpretacja ta odpowiada na pytanie dotyczące możliwości zaliczenia kosztów wynagrodzenia pracowników/zleceniobiorców i ich składek na ubezpieczenie do kosztów kwalifikowanych, a konkretniej jakie dokładnie rodzaje kosztów mogą zostać postrzegane jako koszty kwalifikowane. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Bank do kosztów kwalifikowanych chciał dodać, wszelkie koszty związane z wynagrodzeniem dla pracowników którzy wykonywali działalność badawczo-rozwojową…

Ulga badawczowo-rozwojowa BANKI

Działalność badawczo-rozwojowa banku polegająca na realizacji czynności mających na celu tworzenie nowych i ulepszaniu dotychczasowych produktów, usług i procesów może być rozliczona w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Usługi, produkty i procesy stają się innowacyjne w swojej dziedzinie, i poprawiają ogólne funkcjonowanie Banku i ułatwiają pracę pracownikom. https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=554831&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Ulga badawczo-rozwojowa BANKI

Bank w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zdobyciu nowych klientów, poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług czy optymalizacji procesów wewnętrznych banku, chce uruchomić i prowadzić następujące rodzaje projektów: • projekty badawcze, których podstawowym celem jest zdobywanie nowej wiedzy i transfer wiedzy na potrzeby opracowywania nowych produktów, procesów i usług. W praktyce podejmowane inicjatywy w ramach działalności…

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?   Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy? Korzystne dla podatników zmiany w przepisach https://www.prawo.pl/podatki/nabycie-wierzytelnosci-nowelizacja-ustawy-styczen-2019,336444.html 13 listopada Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawach…

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie

Koszty usług pośrednictwa a limitowanie   Czy koszty usług pośrednictwa podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o CIT? Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy przepis art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym podatnik jest zobowiązany wyłączyć z kosztów podatkowych koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,…