Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych może dopiero od 2022 r…

Niekorzystne zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (PIT i CIT) mogą wejść w życie z początkiem następnego roku, pod warunkiem że zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada. Niewykluczone zatem, że przepisy dotyczące spółek komandytowych nie zaczną obowiązywać od początku 2021 r., jak zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja, ale dopiero od kolejnego roku ‒ Proces…

Spółki komandytowe będą jednak podwójnie opodatkowane

Sejm niestety uchwalił w środę nowelizację ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Teraz prace trafią do senatu. Eksperci proponowali Ministerstwu Finansów rozwiązanie aby podatek CIT zapłaciły te spółki komandytowe, które nie złożą informacji o wspólnikach, bądź gdy ich wspólnikami są przedsiębiorcy z innych krajów. Tak się niestety nie stało i objęte podatkiem CIT zostaną…

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT przesunięte!

Kontrowersyjne objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wejdzie w życie w maju 2021 r., poinformował wczoraj minister finansów, funduszy i polityki Przyzwyczailiśmy się już, że są łamane wszelkie fundamentalne zasady podatkowe – tak samo w tym przypadku – zmiany w zakresie podatków dochodowych kolejny raz będą zgodnie z…

Czy warto po dokonaniu transakcji zabezpieczyć się interpretacją podatkową?

Istnieje złota reguła przy składaniu zapytań do Ministerstwa Finansów w formie wniosków o interpretację podatkową – dokonuje się tego z odpowiednim wyprzedzeniem przed dokonaniem transakcji. Czy fatycznie po dokonaniu transakcji nie ma już sensu by zabezpieczać ją interpretacją podatkową? Zgodnie z Ordynacją Podatkową interpretacja ma pełną moc ochronną w stosunku do stanu przyszłego – zdarzenia,…

Rewolucja w podatkach dochodowych – Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację ustaw

Jak już przyzwyczailiśmy się każdej jesieni – czeka nas szereg zmian w zakresie podatków. W piątek została opublikowana informacja o zmianach, które jeszcze w III kwartale 2020 mają zostać przyjęte ze skutkiem od 2021 roku. Poniżej omówiłam Państwu po krótce najbardziej istotne. Na razie są to zapowiedzi, więc i informacji nie ma wiele – bardziej…

Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi – dłużnik w postepowaniu upadłościowym lub w trakcie likwidacji

Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe dłużnika – wkrótce może dzięki wyrokowi TSUE możliwa będzie korekta VAT. Obecnie aby wierzyciel mógł skorygować deklarację VAT z powodu braku płatności faktury, na dzień poprzedzający złożenie korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego. Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku VAT…

Rozliczenie podatkowe kar umownych/odszkodowań od przerwanych, niewykonanych lub wadliwie wykonanych kontraktów w czasie epidemii

Rozliczenie podatkowe kar umownych/odszkodowań od przerwanych, niewykonanych lub wadliwie wykonanych kontraktów w czasie epidemii   Wielu przedsiębiorców może mieć wątpliwości czy w przypadku naprawy szkody lub zapłaty kary umownej, wartość kar będzie mogła zostać zaliczona przez nich do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź na to pytanie nie jest bynajmniej oczywista. W większości powszechnie zawieranych między przedsiębiorcami…

Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku

Obowiązkowy Split Payment zacznie obowiązywać już od najbliższego piątku   Od 01 listopada wchodzą istotne zmiany w podatku VAT, o których chciałybyśmy Państwa poinformować. Najważniejszą zmianą o której poniżej piszemy jest obowiązkowy split payment (podzielona płatność), który zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy split payment – podzielona płatność Od 01 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia…

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?

Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy?   Nabycie wierzytelności – jak rozpoznać koszt podatkowy? Korzystne dla podatników zmiany w przepisach https://www.prawo.pl/podatki/nabycie-wierzytelnosci-nowelizacja-ustawy-styczen-2019,336444.html 13 listopada Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawach…