Impressum – informacje o firmie

Informacje zgodnie z §6 TDG (niemieckiej ustawy o usługach elektronicznych).

Identyfikator oferenta zgodnie z §6 ust. 1 Mediendienste-StV (niemieckiej umowy państwowej o mediach).

Ewa Flor jest doradcą podatkowym.

Osobą oferującą oraz odpowiedzialną za treść i formę prezentacji internetowej www.ewaflor.pl jest:

Doradca podatkowy Ewa Flor (nr wpisu 10233)

ul. Lipska 8

30-721 Kraków

tel.: +48 32 724 71 01

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL6262534266

Ewa Flor jest doradcą podatkowym dopuszczonym do wykonywania zawodu, zarejestrowanym w Ministerstwie Finansów (nr wpisu 10233), uprawnionym do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (m.in. do sporządzania opinii podatkowych i reprezentacji podatników przez sądami administracyjnymi). Tytuł doradcy podatkowego otrzymała w drodze specjalnego postępowania przed Ministerstwem Finansów o dopuszczenie do wykonywania zawodu na podstawie polskich przepisów o doradztwie podatkowym. Jest także członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych:

Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310

02-362 Warszawa

tel. +48 (22) 578 50 00, 01, 02, 03

www.krdp.pl

Działalność zawodową doradcy podatkowego regulują w Polsce następujące przepisy:

  1. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
  2. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu.
  3. Rozporządzenie w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.