Spółki komandytowe będą jednak podwójnie opodatkowane

Sejm niestety uchwalił w środę nowelizację ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Teraz prace trafią do senatu. Eksperci proponowali Ministerstwu Finansów rozwiązanie aby podatek CIT zapłaciły te spółki komandytowe, które nie złożą informacji o wspólnikach, bądź gdy ich wspólnikami są przedsiębiorcy z innych krajów. Tak się niestety nie stało i objęte podatkiem CIT zostaną…

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT przesunięte!

Kontrowersyjne objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wejdzie w życie w maju 2021 r., poinformował wczoraj minister finansów, funduszy i polityki Przyzwyczailiśmy się już, że są łamane wszelkie fundamentalne zasady podatkowe – tak samo w tym przypadku – zmiany w zakresie podatków dochodowych kolejny raz będą zgodnie z…

Ulga badawczo-rozwojowa: części zamienne

Bieżące wydatki na materiały służące eksploatacji oraz naprawie i konserwacji, a także wydatki na materiały będące częściami zamiennymi do środków trwałych wykorzystywanych przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych stanowią koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej objęte ulgą określoną w art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p. na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. Spółka ponosi okresowe wydatki na nabycie:…

Ulga badawczo-rozwojowa Ewidencja czasu pracy pracowników – zaliczenie do ulgi

Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową, dzięki wysoko kwalifikowanym zasobom personalnym, jakimi dysponuje. Są to dedykowane zespoły pracowników. Większość pracowników zatrudnionych w zespołach zajmujących się pracami B+R to osoby z wyższym wykształceniem technicznym, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych. Około 95% osób zatrudnionych w celu realizacji…

Estoński CIT – jakie przepisy uchwalił Sejm?

Rada Ministrów przyjęła 28.09.2020 dwa projekty nowelizacji ustaw podatkowych. Jeden zakłada nowe rozwiązanie dla spółek kapitałowych o przychodach do 100 mln zł obrotów – jest to tzw. estoński CIT o którym pisaliśmy już Państwu wcześniej. Istotą estońskiego CIT będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Oznacza to odroczenie opodatkowania oraz uproszczenie…

Ulga badawczo-rozwojowa: ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej

Prace wykonywane przez firmę mają na celu unowocześnienie i usprawnienie istniejącej linii. W ramach prac tworzone są nowe rozwiązania, które wcześniej nie były w firmie stosowane. Prace wykonywane w ramach działalności przeprowadzane są nie tylko przez technologów, ale również angażowane są firmy zewnętrzne. Modernizacja linii polega na wprowadzeniu dodatkowych elementów do już istniejącej linii w…

Już znamy założenia do zmian w zakresie opodatkowania udziałowców spółek komandytowych

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy CIT i ustawy PIT, niestety Ministerstwo Finansów chce zasady rozliczania i opodatkowania spółek komandytowych zrównać z zasadami obowiązującymi w spółkach kapitałowych. Wiąże się to tylko z jednym: podwójnym opodatkowaniem osób fizycznych będących udziałowcami spółek komandytowych. Zapowiedzi tych zmian były już na początku września (pisaliśmy o tym na wpisie z…

Ulga badawczo-rozwojowa systemy teleinformatyczne

Systemy o nazwie R. stanowić będą kompleksowe, zaawansowane technologicznie systemy teleinformatyczne obejmujące między innymi moduły obsługi klientów oraz zarządzania relacjami z klientami, nakierowane będą na ujednolicenie procesów rozliczeniowych (tzw. billingowych), a także na centralizację zarządzania danymi, bazą klientów, umowami i ofertami. Systemy będą stanowiły jednolitą i otwartą na rozbudowę platformę technologiczną i biznesową. Produkty Projektu…

Uga badawczo-rozwojowa: zaniechane inwestycje

W ocenie Spółki, wydatki poniesione przez nią w celu realizacji Projektów B+R, które z różnych względów biznesowych lub technologicznych zostały zawieszone lub zaniechane lub których wynik był negatywny, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 – 3 Ustawy o CIT i odliczone od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust.…