Własne finansowanie spółki hipotetycznymi odsetkami

Nowelizacja ustawy CIT z dnia 1 stycznia 2019r. wprowadziła do porządku prawnego nowy artykuł 15cb regulujący zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu dopłat wnoszonych przez wspólników do spółki lub zysków w niej zatrzymanych. Odsetkowy koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy Przepis ten daje spółkom możliwość uznawania za koszty uzyskania przychodów kwot będących kosztami z tytułu…

Jak sklasyfikować wyroby medyczne w podatku VAT?_Ewa Flor

Klasyfikacja wyrobów medycznych na potrzeby podatku VAT

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie medycznym klasyfikacja wyrobów medycznych pod względem podatku VAT stanowi istotny obszar dla przedsiębiorstw branży medtech. Klarowna interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania produktów medycznych jest kluczowa dla uniknięcia nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Jak również ewentualnych konsekwencji finansowych. W wielu jurysdykcjach wyroby medyczne mogą podlegać preferencyjnemu traktowaniu podatkowemu. Często korzystając z obniżonej stawki…

Dotacje wspierające innowacje w medtech a podatki_Ewa Flor

Dotacje wspierające innowacje w medtech – aspekty podatkowe

Rozwijająca się intensywnie na przestrzeni ostatnich lat scena polskich start-upów w obszarze technologii medycznych zdobywa coraz większe uznanie. Wiele z tych działalności na swoim początkowym etapie chętnie korzysta z pomocy finansowej. Między innymi w formie dotacji czy dofinansowania, w tym również z programów unijnych. Uzyskanie takich funduszy pozwala na rozwijanie przełomowych projektów. Są to projekty…

Sieci telekomunikacyjne w świetle podatku od nieruchomości_Ewa Flor

Sieci telekomunikacyjne w świetle podatku od nieruchomości.

Wraz z nieustannym postępem technologicznym, rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę telekomunikacyjną staje się coraz bardziej widoczne. Sieci telekomunikacyjne mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i zakładów pracy. Stanowią one niemalże podstawę prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach. Współczesne społeczeństwo również w dużej mierze polega na dostępie do internetu i komunikacji na odległość za jego pomocą. To z kolei…

Wydatki na przystosowanie infrastruktury- kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R_Ewa Flor

Wydatki na przystosowanie infrastruktury – kiedy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R?

W trakcie wdrażania konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy często napotykają na konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury  i zasobów do specyficznych wymagań danego przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju firmy, zwłaszcza w przypadku poszerzania skali działalności czy realizacji specyficznych projektów, przystosowanie przestrzeni pracy staje się nieodłącznym elementem procesu. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są właścicielami wykorzystywanych środków trwałych, takich jak hale produkcyjne…

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R- komu przysługuje?_Ewa Flor

Współpraca przy projekcie a prawo rozliczenia ulgi B+R – komu przysługuje?

Projekty innowacyjne, zwłaszcza te związane z opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych leków czy nowoczesnych rozwiązań medycznych, często charakteryzują się złożonością. Ta z kolei przewyższa możliwości pojedynczego podmiotu gospodarczego. W przypadku projektów o tak wysokim stopniu specjalizacji trudno sobie wyobrazić, aby jedna firma mogła samodzielnie zrealizować i zarządzać wszystkimi niezbędnymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzenia prac od…

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp_Ewa Flor

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, czyli ulga na prototyp!

W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy. Wszelkie działania skupiają się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe. Są one ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. Omówiliśmy już korzyści płynące z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi…

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach_Ewa Flor

Ulga na ekspansję w branży medtech: konieczność aktywnego promowania produktów na targach – studium przypadku

Ulga na ekspansję staje się coraz bardziej atrakcyjnym narzędziem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży medycznej. Jednakże, wraz z rosnącym zainteresowaniem, pojawiają się również wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków do odliczenia w ramach tej ulgi. Przypomnijmy, że ulga na ekspansję pozwala na podwójne odliczenie pewnych kategorii wydatków – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach…

Czy wydatki na oprogramowanie mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze na robotyzację?_Ewa Flor

Wydatki na oprogramowanie jako koszt kwalifikowany ulgi na robotyzację.

Wprowadzenie ulgi na robotyzację w branży medtech budzi obecnie liczne zapytania i wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Choć przepisy regulujące tę ulgę obejmują precyzyjnie określony zakres kwalifikowanych kosztów, które można odliczyć, praktyczne zastosowanie tych przepisów pozostawia wiele niejasności. Z tego rodzaju wątpliwościami zmierzyła się spółka należąca do grupy, która działa…