Świadczenie usług przez członka zarządu na rzecz spółki zagrożone_Ewa Flor

Świadczenie usług przez członka zarządu na rzecz spółki zagrożone

Zawieranie oddzielnych umów z członkami zarządu, które zobowiązują ich do świadczenia różnorodnych specjalistycznych usług na rzecz spółki, to praktyka biznesowa, która jest szeroko stosowana i dotychczas akceptowana. Taki sposób postępowania niesie ze sobą liczne korzyści. Po pierwsze, wypłacane wynagrodzenie dla takiego członka zarządu może zostać zaliczone jako koszt podatkowy dla spółki. Ponadto, w wielu przypadkach…

CIT estoński wady i zalety rozwiązania_Ewa Flor

Czy CIT estoński jest odpowiedni dla Twojej firmy? Analiza zalet i wad

Skomplikowanie prawa podatkowego i procedur przez nie przewidzianych jest z perspektywy podatnika niekorzystne. Często zniechęca do prowadzenia działalności, a w skrajnych przypadkach okazuje się przyczyną jej zakończenia. Wprowadzony w 2021 r. w Polsce CIT estoński miał być receptą na trudności spotykane przez przedsiębiorców jako rozwiązanie zwiększające pulę środków podatnika i zachęcające do inwestycji. Nie spotkał…

Podatki w Fundacji Rodzinnej_Ewa Flor

Fundacje Rodzinne-Podatki

Fundacje rodzinne to popularny sposób na zarządzanie majątkiem oraz dziedzictwem w wielu rodzinach na całym świecie. Zgodnie z założeniem mają stanowić skuteczne narzędzie zabezpieczające rodzinny majątek, zapewniając ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę. A co za tym idzie, mają skutecznie pomóc w rozwiązaniu problemu dziedziczenia takich firm. Pozwalają one na…

Fundacja rodzinna a estoński CIT_Ewa Flor

Fundacja rodzinna a estoński CIT

Od niepełna miesiąca fundacja rodzinna stanowi w Polsce dostępne narzędzie, które ma ułatwić wielopokoleniową sukcesję w rodzinnych przedsiębiorstwach. Oprócz tego jednym z głównych atutów tego rozwiązania są korzystne reguły opodatkowania, o których szczegółowo pisaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych artykułów (serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nim). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że opodatkowanie fundacji…

Ukryte zyski w fundacjach rodzinnych - o co chodzi?_Ewa Flor

Ukryte zyski także w fundacjach rodzinnych

Kilka dni temu weszła w życie długo oczekiwana ustawa o fundacjach rodzinnych. Co ciekawe, w trakcie vacatio legis ustawodawca zdążył ją już znowelizować. Wśród wprowadzonych na ostatnią chwilę zmian należałoby zauważyć i docenić kilka korzystnych propozycji, jak na przykład obniżenie do 10% stawki PIT dla wypłat na rzecz beneficjentów z dalszej rodziny fundatora niż pierwotnie…

formy finansowania w branży medtech_Ewa Flor

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech

Formy finansowania zewnętrznego w branży medtech. Przedsiębiorcy działający w branży technologii medycznych mają wiele możliwości finansowania planowanych inwestycji. Klasycznie można podzielić je na wewnętrzne i zewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne, zwane także własnym, to inaczej finansowanie przedsiębiorstwa z własnych środków, np. wypracowanego zysku. Jednak bardzo często firmy decydują się lub muszą skorzystać z finansowania z udziałem wsparcia…

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. a niewypłacone zyski_Ewa Flor

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. a niewypłacone zyski

Kwestię przekształcenia działalności przedsiębiorcy w formę spółki kapitałowej – w tym spółki z o.o. – reguluje rozdział 6. Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie przewidziane przez ustawę stało się w ostatnim czasie źródłem licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie opodatkowania niewypłaconych zysków przedsiębiorcy. Czy wypłacenie zysku, który opodatkowano przed przekształceniem, jest neutralne podatkowo i nie generuje żadnych obowiązków…

Fundacja rodzinna a VAT_Ewa Flor

Fundacja rodzinna a VAT

Fundacja rodzinna, czyli nowe rozwiązanie prawno-podatkowe, jakie przygotował nam ustawodawca, z założenia ma stanowić realne wsparcie dla firm rodzinnych w planowaniu i przeprowadzaniu procesów sukcesyjnych. Oprócz korzystnych zasad opodatkowania przychodów, o których pisaliśmy dla Państwa w jednym z poprzednich artykułów, pojawia się wiele niejasnych kwestii podatkowych związanych z funkcjonowaniem takiej fundacji. Jedne z nich dotyczą…

Fundacja rodzinna czym jest i jak jest opodatkowana-Ewa Flor

Fundacja rodzinna- czym jest i jak jest opodatkowana?

Czym jest fundacja rodzinna? Już 22 maja wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o polskich fundacjach rodzinnych. Jej celem jest stworzenie nowej instytucji w polskim prawie, dedykowanej firmom rodzinnym. Fundacja rodzinna ma stanowić skuteczne narzędzie zabezpieczające rodzinny majątek. Ma zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę. A co za tym…

Zastosowanie ulgi IP BOX_Ewa Flor

Ulga IP Box dla branży medtech

Zastosowania Ulgi IP Box w klinice leczenia bezpłodności. Ulga IP Box to jeden z najkorzystniejszych sposobów na zmniejszenie podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw. Szczególnie dedykowana jest dla tych, które inwestują w rozwój technologiczny i innowacje. Polega ona na ograniczeniu podatku dochodowego od osiągniętego zysku z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej. W kontekście produkcji aplikacji medycznych…